H

Henk helpt Ab in de strijd tegen FSHD

Henk Dokter
Closed You can't donate anymore
from €500 (32%)

 Update: 10 mei 2016.

Beste mensen,

Aanstaande maandag 2e Pinksterdag is het zover en zwoegt ons peloton om de 235 kilometer lange fietstocht te volbrengen. Achtereenvolgens zullen zij de route onderstaande plaatsen aandoen. 

Ik heb een lied geschreven om de fietsers een beetje aan te moedigen. We gaan dit onderweg op meerdere plaatsen laten horen. Kom naar Friesland en zing mee... Kijk en luister eens naar YouTube voor de melodie

" Fiets FSHD de Wereld uit "

Klik mijn Facebook actiepagina open en zing mee....

Elke donatie is welkom om ons streefbedrag te halen..onderaan de de pagina  doneerbutton. ..

Route:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek,IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum,Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Na de oproep van vorige week, gaan we richting de € 15.000,-. Wat zou het mooi zijn als we na de finish met z’n allen op de foto kunnen met een cheque van € 20.000,-!

Mijn persoonlijk doel om hieraan € 500,--  bij te dragen heb ik nog niet gehaald. Nog een week te gaan. Ik hoop dat er na deze update een aantal van mijn vrienden zullen denken..... Oké Hendrik ik doneer zodat die € 500,00 wordt gehaald. 

Ik heb een lied geschreven om de fietsers een beetje aan te moedigen. We gaan dit on derweg op meerdere plaatsen laten horen. Kom naar Friesland en zing mee... Kijk en luister eens naar YouTube voor de melodie

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… bij elf zijn wij blij

Ons peloton dat rijdt hier rond…. Over Friese grond

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 

Hé kom op pak je fiets en ga met ons mee

Deze kreet ging door het land --tegen FSHD

Ja Bolsward - Harlingen en Franeker…. Pas op wij komen er aan 

Ons peloton dat ligt op stoom …  Daarom zingen wij spontaan

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 

Soms zie je het aan mijn lopen Soms zie je het aan mijn lach

En ook mijn beide schouders Die hangen een beetje af

Maar ik zit ook vol wilskracht  Als je in mijn ogen kijkt

Want onderzoek is nodig  ..   Ga volop in de strijdt

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 

Dokkum – Leeuwarden en Sneek ... we nemen jullie mee

Dan naar IJlst – Sloten en Stavoren … is geen gek idee

Met z’n allen dat gaat goed … nog een laatste ruk

Hindelopen – Workum  (rust)-  en dan snel naar Bolsward terug

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 

Fietsen voor meer onderzoek … Ja mensen doe met ons mee

Met z’n allen  gaat het vlug …. naar het einde van FSHD

Weet zeker eens dan komt die dag ….  Waarop ik breeduit lach

Fietsen voor meer onderzoek …  mensen doe met ons mee

voor het einde van  FSHD…

 

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… bij elf zijn wij blij

Ons peloton dat rijdt hier rond…. Over deze Friese grond

Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht-negen tien… elf steden op een rij

 

 

Beste mensen,

Op 16 mei 2016 (2e pinksterdag) vindt de FIETSELFSTEDENTOCHT plaats. Het Prinses Beatrix Spierfonds doet hier sinds 2013 aan mee. Een groep enthousiastelingen fietst de 235 kilometer om op die manier geld bij elkaar te “trappen” dat wordt gebruikt voor medisch onderzoek, dit onder de slogan; FIETS FSHD DE WERELD UIT!.

De laatste jaren ondervind ik zelf steeds meer beperkingen ten gevolge van de FSHD. Dagelijks word ik geconfronteerd met de progressiviteit van de spierziekte FSHD. Bij FSHD verliezen spieren steeds meer hun kracht.  Dat doe ik wel even..... wordt steeds meer een gedachte die niet helemaal uit te voeren is... Zeker het fietsen van een Elfstedentocht niet... Gelukkig zijn er andere personen die dit voor mij / ons willen doen.

Ab Ramaker zet zich in om FSHD de wereld uit te fietsen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik help hem daar graag bij door mijn steentje bij te dragen. Wanneer hij op 16 mei over de finish van de Fietselfstedentocht rijdt, hoop ik dat we samen een cheque van € 55.000 of meer in onze handen kunnen houden zodat het eerste extra onderzoek naar de structuur van de D4Z4 repeat bij FSHD kan beginnen!

Laten we er samen voor zorgen dat dat extra onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan. Daarbij helpen alle beetjes!

Vriendelijk groet,

Henk Dokter

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€50 10-05-2016 | 17:54 Fietsen voor meer onderzoek … Mensen doe met ons mee Met z’n allen gaat het vlug …. en komt een einde aan FSHD Ik weet zeker eens dan komt die dag …. Waarop ik breeduit lach 2e Pinksterdag fietsen voor meer onderzoek … voor het einde van FSHD…
€10 29-04-2016 | 17:23 Het is een erfelijke vorm die bij ons in de familie voorkomt. Ik hoop dat mochten mijn kinderen belast zijn met deze spierziekte dat er dan een medicijn gevonden is om het af te remmen of te stoppen
€25 29-04-2016 | 16:33 Heb zelf FSHD en hoop dat er voor de volgende generaties een oplossing komt
€15 29-04-2016 | 15:40 Deze aandoening die mensen zo beperkt moet de wereld uit!!
€10 29-04-2016 | 13:46 Super, Henk! Hopelijk zullen veel mensen zich realiseren hoe belangrijk het is om onderzoek te kunnen doen naar FSHD en voor onderzoek is geld nodig. Succes met jouw actie!